แบบที่ 1 การทำตัวอักษรวิ่งจากขวาไปซ้าย

ทดสอบคำสั่ง marquee (การทำให้ข้อความที่ต้องการวิ่งจากขวาไปซ้าย)

แบบที่ 2 การทำตัวอักษรวิ่งจากซ้ายไปขวา

ทดสอบคำสั่ง marquee (การทำให้ตัวอักษรวิ่งจากซ้ายไปขวา)

แบบที่ 3 การทำตัวอักษรวิ่งกลับไปกลับมา

ทดสอบคำสั่ง marquee (การทำให้ข้อความที่ต้องการวิ่งกลับไปกลับมา)

แบบที่ 4 การทำตัวอักษรวิ่งขึ้น

ทดสอบคำสั่ง marquee (การทำให้ข้อความที่ต้องการเลื่อนขึ้น)

แบบที่ 5 การทำตัวอักษรวิ่งลง

ทดสอบคำสั่ง marquee (การทำให้ข้อความที่ต้องการเลื่อนลง)

Comments-facebook box

No posts.
No posts.